حسابداری کاربردی مقدماتی
تاریخ شروع

00:00

شنبه - 1401/05/01

تاریخ پایان

00:00

شنبه - 1401/06/05

آدرس

تهران- انقلاب

دوره حسابداری کاربردی مقدماتی

با بهترین ها همراه شو

مدرس: خانم محمدی کارشناس حسابداری

طول دوره: 8 جلسه

ساعت دوره: 4 ساعته

مجموع: 32 ساعت

روزهای برگزاری:پنج‌شنبه و جمعه(9صبح تا 1ظهر)

سر فصل‌ها:
آشنایی با مفاهیم حسابداری
اصول حسابداری و مفروضات حسابداری
تجزیه و تحلیل حساب ها
ثبت در دفتر روزنامه
دفتر کل
تهیه تراز آزمایشی
تراز نامه
تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی
بستن حسابها
افتتاح حساب ها
تهیه صورت های مالی

آموزش به صورت تئوری و عملی همراه با نرم‌افزار جامع حسابداری سپیدار و برنامه اکسل

پیش نیازهای شرکت در این رویداد