مشاوره و برگزاری ورک‌شاپ
با پویان سایت به آنچه می‌خواهید برسید.

تیم طراحی سایت و نرم افزاری پویان سایت امر آموزش را یک امر مهم و جدی می‌داند،  در همین راستا و با توجه به اینکه آموزش و مشاوره از اهداف و خط مشی‌های گروه طراحی سایت پویان سایت می‌باشد، اقدام به برگزاری دوره‌های کاربردی و پربازده‌ای کرده که با استقبال بی نظیر دانشجویان و علاقه مندان آن حوزه همراه بوده است.

ما مفتخریم که مورد اعتماد بسیاری از گروه‌های کوچک و بزرگ برای مشاوره و تعیین استراتژی‌های اساسی گروه قرار گرفته‌ایم.

خدمات مشاوره

تیم طراحی سایت و نرم‌افزاری پویان سایت با به‌روزترین تکنولوژی‌ها و دانش فنی و کارآزموده‌ترین همکاران اینجاست تا شما را به آنچه می‌خواهید برساند.​